name

Hvem har ansvaret

Der er forskel på hvem der har ansvaret for henholdsvis hovedkloakkerne og kloakkerne på privat grund.

Se mere her under. 


Hovedkloakkerne

Kommunerne er ansvarlige for at opstille målsætninger for funktionen af afløbssystemerne. Kravene vil typisk blive angivet i en klimatilpasningsplan, men også i kommunens spildevandsplan. Spildevandsforsyningsselskaberne er ansvarlige for at opfylde de krav, kommunen har formuleret i spildevandsplanen.

Kravene vil typisk være:

  • Spildevand og regnvand må fælleskloakerede områder ikke opstuver til terræn oftere end en gang hver tiende år.
  • Regnvand må i separatkloakerede områder ikke opstuver til terræn oftere end en gang hvert 5. år.
  • 1 gang hvert 100. år kan det forventes, at der står 10 cm vand på terræn

 Det betyder i praksis, at kommunen/-forsyningen har ansvaret for at håndtere de regnskyl, der giver opstemning til terræn hvert 5.-10. år. Kommunen og forsyningen har intet ansvar for regnskyl, der er kraftigere end de, der optræder hvert 5.-10. år. Skader fra disse oversvømmelser må klares gennem forsikringerne.

Kloakkerne på privat grund

Bygningsreglementet (BR 15) stiller krav til, hvordan den enkelte ejendom skal sikre sig. Her har det fra det første afløbsregulativ fra 1913 være klart, at en bygningsejer selv er ansvarlig for at sikre sin bygning.

I Bygningsreglementet er teksten formuleret således: Ved risiko for opstemning i hovedafløbssystemet skal afløbsinstallationen udformes, så opstemning ikke kan medføre skadelig oversvømmelse i husinstallationen.

Det er således bygningsejerens eget ansvar, at sikre sin ejendom mod indtrængende vand fra skybrud.