Eksempler

Her kan du finde eksempler på skybrudssikring af:

Send os dit eksempel

Oversigt

 • Send os dit eksempel

  Har du set en rigtig smart løsning så del den med os andre så vi også kan blive inspireret. Vi vil rigtig gerne modtage billeder af gode løsninger så siden kan vise et bredt udsnit…

  Læs mere
 • Geologisk Institut

  Geologisk Institut blev ramt af massive oversvømmelser d. 2. juli 2011, og er efterfølgende blevet skybrudssikret ved montering af flytbare skots ved alle åbninger.

  Læs mere
 • Sundholmsvej 57

  Ejendommen blev ramt af massive oversvømmelser d. 2. juli 2011, og er efterfølgende blevet totalrenoveret og skybrudssikret.

  Læs mere
 • Øster Farimagsgade

  Bygningen blev ramt af massive oversvømmelser d. 2. juli 2011, og er efterfølgende blevet skybrudssikret ved montering af flytbare skots ved alle åbninger, samt forhøjelse af kante…

  Læs mere
 • Amager Fælled Skole

  Skolen blev oversvømmet ved skybruddet i 2011. Der er igangsat en større ombygning med skybrudssikring.

  Læs mere
 • TDC

  TDC har fået skybrudssikret deres bygninger på Teglholmsgade i København ved hjælp af store beredskabspumper, højvandslukkere, og forsinkelsesbassiner på parkeringspladserne.

  Læs mere
 • Strandgade, Christianshavn

  En kælderlejlighed blev oversvømmet ved skybruddet i 2011. Kælderlejligheden er efterfølgende blevet renoveret og skybrudssikret.

  Læs mere
 • Øresundshospitalet, København

  Øresundshospitalet på Østerbro, der nu rummer boliger, institutioner m.v., er i gang med en størres skybrudssikring, som endnu ikke afsluttet.

  Læs mere
 • Børnehuset Sct. Jørgen

  Børnehuset blev tilbage i 2011 ramt af massive oversvømmelser, og har efterfølgende fået kælderen oversvømmet et par gange. Men det er slut nu.

  Læs mere
 • G.A. Hagemanns Kollegium

  Også G.A. Hagemanns Kollegium blev hårdt ramt under skybruddet i 2011.

  Læs mere
 • Ny Vesterbro skole

  Ny Vesterbro skole har været hårdt plaget af oversvømmelse i forbindelse med skybrud.

  Læs mere
 • Skolen ved Søerne

  Skole ved søerne blev i 2011 ramt af massive oversvømmelser, og har efterfølgende fået oversvømmelser et par gange.

  Læs mere
 • Vesterbro Ungdomsgård

  Vesterbro ungdomsgård har en nedgravet gymnastiksal, der er meget udsat for oversvømmelse ved skybrud.

  Læs mere
 • Hans Knudsens Plads

  Københavns Ejendomme ønskede at forbedre afvandingsforholdene på rampen samt taget og tagterrassen, så regnvandet ikke utilsigtet kan løbe ind i bygningen og skade bygningsdele og …

  Læs mere
 • Sundholmsvej 6 - 46

  Efter skybruddet i juli 2011 havde Københavns Kommune brug for at skybrudsikre et større kvarter mellem Sundholmvej og Amagerfælledvej på Amager. Her er der adskillige institutione…

  Læs mere
 • Njalsgade 13-17

  Systemet var klart underdimensioneret - og der måtte gøres noget.

  Læs mere
 • Amagerfælledvej

  Efter skybruddet den 2. juni 2011 ønskede Københavns Ejendomme at fremtidssikre børneinstitutionerne på Amagerfælledvej 53 mod skader fra skybrud.

  Læs mere
 • Katrinedals Skole og Fritidshjem

  Terrænet foran hovedindgangen skrånede mod indgangsdørene, hvorfor vandet løb ind i bygningen og skabte store ødelæggelser.

  Læs mere
 • Grøndalscentret

  Efter skybruddet den 2. juni 2011 ønskede Københavns Ejendomme at fremtidssikre Grøndalscentret mod skader fra skybrud.

  Læs mere
 • Wibrandtsvej

  Der var 7 stk. lyskasser i forbindelse med kælderen i den ene ende af bygningen. Alle lyskasserne havde overside i niveau med terrænet, hvorfor der ikke var sikring mod vand fra te…

  Læs mere
 • AAB, afd. 57

  Ejendommen fik meget vand ned i de lavtliggende boliger placeret op mod kommunens omfartsvej. (De stod bogstaveligt talt i vand til knæene, og beboere måtte genhuses).

  Læs mere
 • EF Nordhøjparken

  Da ejerforeningen Nordhøjparken stod overfor en planlagt renovering af deres flade tage med tagpap, blev diverse skybrudssikringsløsninger indtænkt som en naturlig del af renoverin…

  Læs mere
 • Absalonhus Plejeboliger - Vesterbro

  Københavns Kommunes plejehjem Absalonhus har et par gange oplevet at et skybrud har medført vand på gulvet i stueetagen, som er i niveau med fortovet.

  Læs mere
 • Heibergskolen

  Skolen blev oversvømmet ved skybruddet i 2011. Der er igangsat en større ombygning med skybrudssikring.

  Læs mere