Om projektet


Formålet  med projektet  ”Skybrudssikring af bygninger” er, at indsamle egnede løsninger og opbygge en vidensbase med forslag til løsninger til skybrudssikring af bygninger. Formålet er også at skabe større bevidsthed og viden hos bygningsejere om skybrudssikring af ejendomme.

En stor del af de seneste års mange hus- og kælderoversvømmelser kunne være undgået ved simple og billige tiltag. Bygningsejere har dog ikke kendskab til, hvad de skal gøre og ved ikke, at det er deres eget ansvar at beskytte sig mod klimaændringerne.

Følgende parter er involveret i finansiering og udarbejdelse af projektet:

  • Grundejernes Investeringsfond – Søren Meyer
  • Teknologisk Institut, Rørcentret – Inge Faldager og Maria Burup
  • Danske Kloakmestre – Henning Lübcke
  • Dansk Skybruds Rådgivning – Jan Crone Foster
  • Københavns Ejendomme – Jens Thamsen
  • VALENTIN CONSULT – Christian Valentin