name

Beredskab

Mange skader fra oversvømmelser kan minimeres, hvis man har et beredskab, og ved, hvad man skal gøre, når vandet kommer. 


Et godt beredskab mod oversvømmelse kan være et billigt alternativ eller supplement til skybrudssikring af en ejendom. Beredskabet kan være en god løsning i tre tilfælde:

 • Som en midlertidig løsning indtil skybrudssikring er gennemført
 • Som et supplement til skybrudssikring i de tilfælde, hvor skybrudssikring vil være uforholdsmæssigt dyr
 • Til beskyttelse mod skybrud, der er så voldsomme og sjældne, at det er for dyrt at beskytte mod dem ved skybrudssikring

Se en lister over nogle af de produkter der findes på markedet her. Læs også om forseglingstapen her

I forhold til en rigtig skybrudssikring er det mindre sikkert at basere sig på et beredskab, da det kræver viden, forberedelse og indsats samt et løbende fokus, som det kan være svært at vedligeholde uden for en professionel organisation. Det anbefales derfor at få professionel hjælp til at udarbejde en beredskabsplan og til at opretholde beredskabet.

I det følgende gennemgås kort, hvordan et beredskab kan bidrage til at reducere risikoen ved oversvømmelser fra skybrud.

Et beredskab indeholder tre dele:

 • En plan for indsats i forbindelse med skybrud
 • En forberedelse af indsatsen under en oversvømmelse
 • En indsats for at reducere konsekvenserne af en oversvømmelse

     

Beredskabsplan

Beredskabsplanens formål er at sikre de steder, som der ikke har været tid eller økonomi til at sikre ved en skybrudssikring.

Formålet med beredskabsplanen er, at:

 • Udpege, hvor oversvømmelserne kan opstå, og hvor vandet kan komme ind. En beredskabsplan kræver, ligesom indsatsen for skybrudssikring, at der foretages en skybrudsgennemgang af ejendommen, så man får identificeret de steder, hvor der er mulighed for, at vandet trænger ind i ejendommen
 • Beskrive, prioritere og forberede de nødvendige indsatser. Med udgangspunkt i skybrudsgennemgangen skal det for alle de steder, hvor vandet kan komme ind, beskrives, hvad der kan gøres for at holde vandet ude
 • Fastlægge ansvar og organisation i beredskabet. Det skal beskrives, hvem, der har ansvar for hvad i forbindelse med skybrud. Lige fra forberedelse og kommunikation af beredskabet, over varsling af skybrud, adgang til nøgler til alle rum, og til gennemførelse af indsatsen. Dette er erfaringsmæssigt det mest følsomme punkt i beredskabet, da det skal sikres, at den nødvendige organisation og kompetence bliver vedligeholdt, og at der altid er en ansvarshavende til rådighed. Også om natten og i ferietiden

Efter et skybrud er det vigtigt, at der gennemføres en evaluering af forløbet og at beredskabsplanen rettes til efter de erfaringer, der er opnået.

Forberedelse af indsatsen under en oversvømmelse

Et effektivt beredskab mod oversvømmelse kræver forberedelse. Foruden beredskabsplanen skal også selve beredskabsindsatsen forberedes. Denne forberedelse omfatter:

 • Varsling af skybrud. Både DMI og flere forsikringsselskaber tilbyder en sms-tjeneste for varsling af skybrud. Det er vigtigt, at den ansvarlige for beredskabet abonnerer på denne tjeneste og handler på den i henhold til beredskabsplanen. Læs mere om DMIs varsling her. 
 • Indsats før og under skybruddet. Første indsats i beredskabet er altid, at orientere alle de personer, der indgår i beredskabet. Herefter påbegyndes den planlagte indsats, der fx kan omfatte opsætning af vandtætte skot, udlægning af sandsække, nedlukning af fællesvaskerier, tvangslukning af gulvafløb eller bortpumpning af vand. Alle disse indsatser kræver forberedelse, og at de nødvendige materialer er til rådighed og er tilgængelige. For at sikre, at man er klar, når indsatsen er nødvendig, anbefales det at gennemføre en årlig beredskabsøvelse, hvor skybrudberedskabet bliver testet.
 • Indsats og oprydning efter skybruddet. I forbindelse med oversvømmelser er det vigtigt straks at rydde de oversvømmede rum, så en rengøring/udtørring kan påbegyndes. Derfor er det en god ide på forhånd at have en aftale om tilladelse til at åbne og rydde fx beboeres kælderrum

     

Reduktion af konsekvenserne af en oversvømmelse

Når oversvømmelser ofte får så alvorlige konsekvenser, skyldes det, at mange af de områder, der er truet af oversvømmelse ved skybrud, samtidig er meget følsomme i forbindelse med en oversvømmelse.

Ud over at begrænse sandsynligheden for oversvømmelse ved skybrudssikring af ejendommen og ved et effektivt beredskab, er det også muligt at reducere konsekvenserne af en oversvømmelse.

Reduktion af konsekvenserne ved oversvømmelse handler helt banalt om at sikre, at man ikke har værdier eller aktiviteter, der er særligt følsomme for oversvømmelse i områder, hvor der er sandsynlighed for oversvømmelse.

I beredskabsmæssig sammenhæng er det den ejendomsansvarliges opgave at sikre, at brugerne af de oversvømmelsestruede rum har forstået, hvad de kan gøre for at reducere konsekvenserne af en oversvømmelse.

Aktiviteter i rum, der er truet af oversvømmelse

Konsekvenserne af en oversvømmelse kan reduceres ved ikke at bruge rum, der er truet af oversvømmelse, til aktiviteter, der er særligt følsomme for oversvømmelse. Serverrum og butikker er eksempler på aktiviteter, der ofte er placeret i kælderen, og som er meget følsomme for oversvømmelse.

Oplag i rum, der er truet af oversvømmelse

Man skal som udgangspunkt ikke opmagasinere ting, der ikke kan tåle vand, i rum, der er truet af oversvømmelse. Dette gælder fx pulterrum i kældre, men også oplag af materialer og varelagre.

Hvis det er nødvendigt at bruge rummet til oplag, kan konsekvenserne af en oversvømmelse reduceres ved at opbevare alt, så det er hævet fra gulvet. Reoler og andre materialer må ikke være af træ, da det kan trække fugt op fra det oversvømmede gulv.

Byggematerialer i rum, der er truet af oversvømmelse

Det er vigtigt, at rum, der er truet af oversvømmelse, opbygges af materialer, der kan tåle vand. Undgå derfor gips, træ og organiske og vandsugende materialer i disse rum. Ved genopbygning af kælderrum efter oversvømmelse stiller forsikringsselskaberne normalt krav til materialer og konstruktioner. Det anbefales at følge disse.