name

Åbninger ved terræn

Hvis der er risiko for vand på terræn, bør alle åbninger mindre end 15 cm over terræn sikres enten ved opkanter, afblænding eller ved for eksempel tilmuring med glassten.


Kældervinduer må ikke bare blændes af. Der skal søges om tilladelse til dette. Dette skyldes brandkrav, hvor der er krav om, at det oplukkelige areal skal være 0,5 % af gulvarealet, og at åbningerne skal være fordelt, så hele kælderen kan udluftes for røg i tilfælde af brand.

 

Hvis der er risiko for opstemning af vand på terræn bør kældervinduer sikres mod indtrængende vand fx med skot eller ved tilmuring med glassten.

 


Vinduer tæt på terræn kan sikres med et permanent skot.

 

 

 

Et kældervindue tæt på terræn kan sikres med et gennemsigtigt vandtæt skot foran kældervinduet. Skottet kan hurtigt afmonteres

 

 

 

    

Kældervinduer tæt på terræn kan tilmures med glassten.

 

    


Åbninger tæt på terræn fx udluftningsriste kan sikres med et skot (3 billeder).

 

Åbninger - i dette tilfælde et vindue - kan hæves fra terrænet.