name

Flade tage

Mange vandskader fra tage skyldes mangelfuld vedligeholdelse af afløbssystemet, så et jævnligt tilsyn og oprensning kan klare nogle problemer.


Der kan nævnes følgende tiltag til skybrudssikring af flade tage:

 • Sørg for 2 afløb eller et nødoverløb
 • Større dimension på afløb
 • Censor/alarm ved vandstand på tag
 • Undersøg muligheder for udvendigt afløb i stedet for indvendigt afløb
 • Ændring af taghældning
 • Fald på tag tjekkes/rettes op

 Hvis flade tage er forsynet med murkroner, er det vigtigt at:

 • Murkronen forsynes med overløb/nødoverløb
 • Murkronen er lavere end ”tagryggen”
 • Murkronens overløb er lavene end udluftninger, ventilationsindtag mv.
 • Inddækningerne er ført op over laveste nødoverløbskote
 • At facaden kontrolleres, så overløb ikke medfører vandskade længere nede på facaden fx gennem åbninger

Murkronen skal være lavere end både  ”tagryggen” og eventuelle udluftninger/indsugninger mv.

 

     

Fladt tag med opkant, der er højere end ovenlysvinduerne (til venstre). Opkant eller nødoverløb (til højre) skal være lavere end ovenlys, udluftningsåbninger mv. 

Udspyer på tage med opkant vil sikre, at regnvandet ikke stuver op på det flade tag

Og her et eksempel mere på sikring af fladt tag, læs mere her