name

Garagenedkørsler

Der findes heldigvis gode løsninger til at undgå at få vand fra terræn og ned i garagenedkørslen.


Hvis oversvømmelsen skyldes tilstrømning af vand fra arealerne rundt om garagenedkørslen, findes der følgende muligheder:

  • Omlægge faldet på terræn rundt om garagenedkørslen, så det falder væk fra nedkørslen
  • Hæve terrænet foran garagenedkørslen
  • Bred afløbsrende foran garagenedkørslen

Ved nedkørselsramper kan forhøjelsen udføres fx som et langt bump, der skal udformes, så biler uden problemer kan passere.

Ved risiko for meget vand på terræn, kan man anvende skot, der monteres ved varsel om skybrud.

Eksempler på nedkørsel med et skot, der kan rejses ved skybrud:

    

 

Før og efter:

      

Sådan ser det ud før og efter skottet, der kan monteres på garagenedkørsel ved varsel om skybrud

Hvis regnvandstilstrømningen ikke er for stor, kan store linjedræn eller afløbsrender på tværs af nedkørslen både før og efter rampen medvirke til at beskytte mod at få vand ind i kælderen. Renderne skal dog være store.

Eksempler på linjedræn oven for en garagenedkørsel kan afskære tilstrømning af regnvand fra terræn:

    

 

Eksempel på hvordan terrænet kan reguleres rundt om garagenedkørslen: