name

Kældernedgange

Når kældre oversvømmes skyldes det typisk to ting, enten stuver vandet op gennem afløbet eller også så skyldes oversvømmelsen tilstrømning af vand.


Hvis vandet stuver op gennem afløbet i kældernedgange (og lyskasser), finder der flere afhjælpningsmuligheder:

 • Pumpning
 • Højvandslukke
 • Afskæring fra afløbssystemet og nedsivning
 • Afskæring af afløbssystemet og tilslutning til omfangsdræn
 • Reducere vandtilstrømningen fx ved overdækning
 • Vandtætte døre/vinduer, der åbner ud ad
 • Højt dørtrin ind til kælder
 • Skot på kælderdør (beredskab) 

Hvis oversvømmelsen skyldes tilstrømning af vand fra arealerne rundt om kældernedgangen, findes der følgende muligheder:

 • Omlægge faldet på terræn rundt om kældernedgangen, så faldet er væk fra nedgangen
 • Hæve kanterne rundt om kældernedgangen og sætte et ekstra trin på
 • Bred afløbsrende ved trappenedgangen
 • Vandtætte døre/vinduer, der åbner ud ad
 • Skot på kælderdør/vindue (beredskab)
 • Højt dørtrin ind til kælder

Eksempler på hævede kanter rundt om kældernedgange, se flere nederst på siden:

          

 

For at forhindre adgangsproblemer, kan det være en god ide, at lave en terrænregulering rundt om de hævede kanter.

Eksempler på terrænregulering, se flere nederst på siden:

         

 

Der kan også etableres et vandtæt rækværk rundt om det areal der ønskes beskyttet mod vandet. Kældernedgangen har gennemsigtig inddækning samt låge ved nedgangen.

Eksempler på vandtæt rækværk:

    

  

Der kan også påmonteres et gennemsigtigt vandtæt skot foran kældervinduet. Skottet kan hurtigt afmonteres, du kan læse mere på www.stormflodssikring.dk.

Eksempel på skot foran kældervindue:

 

Kældervinduer må ikke bare blændes af. Der skal søges om tilladelse til dette. Dette skyldes brandkrav, hvor der er krav om, at det oplukkelige areal skal være 0,5 % af gulvarealet, og at åbningerne skal være fordelt, så hele kælderen kan udluftes for røg i tilfælde af brand.

Tagnedløbsbrønde skal ikke anbringes i kælderskakte, fordi brønden vil flyde over og give oversvømmelse, hvis kloakken er fuld eller brønden er stoppet til.

Eksempler på et uhensigtsmæssigt design: 

    

 

Fortovsarealer

Hævede kanter vil normalt ikke blive tilladt i fortovsarealer. Dog kan løsning fungere, hvis der samtidig gives tilladels til, at regulere faldt på fortovsarealet, så det tilpasses de højere kanter.

 

Billeder til inspiration: 

Hævede kanter/opkanter rundt om kældernedgang:

     

     

     

     

 

Reguleret terræn: 

     

 

     

 

Dårlige løsninger: