name

Lyskasser

Når kældre oversvømmes skyldes det typisk to ting, enten stuver vandet op gennem afløbet eller også så skyldes oversvømmelsen tilstrømning af vand.


Hvis vandet stuver op gennem afløbet i lyskassen, finder der flere afhjælpningsmuligheder:

 • Pumpning
 • Højvandslukke
 • Afskæring fra afløbssystemet og nedsivning
 • Afskæring af afløbssystemet og tilslutning til omfangsdræn
 • Reducere vandtilstrømningen fx ved overdækning
 • Vandtætte døre/vinduer, der åbner ud ad
 • Højt dørtrin ind til kælder
 • Skot på kælderdør (beredskab) 

Hvis oversvømmelsen skyldes tilstrømning af vand fra arealerne rundt om kældernedgangen, findes der følgende muligheder:

 • Omlægge faldet på terræn rundt om lyskassen, så faldet er væk fra nedgangen
 • Hæve kanterne rundt om lyskassen og sætte et ekstra trin på
 • Bred afløbsrende ved trappenedgangen
 • Vandtætte døre/vinduer, der åbner ud ad
 • Skot på kælderdør/vindue (beredskab)
 • Højt dørtrin ind til kælder
 • Fjern lyskassen og sæt glassten i kældervinduet

Eksempler på overdækkede lyskasser, se flere i bunden af siden:

          

 

Der kan også etableres et vandtæt rækværk rundt om det areal der ønskes beskyttet mod vandet. En lyskasse kan omgives af vandtæt rækværk.

Eksempler på vandtæt rækværk:

 

 

Inden for ”lyskasselinien” (det areal, hvor lyskasser, trappestene mv. rager ud i fortovet) er det ofte muligt at få tilladelse til at lave hævede kanter på lyskasser i fortove.

Eksempel på hævede kanter ved lyskasse:

 

Der kan også påmonteres et gennemsigtigt vandtæt skot foran kældervinduet. Skottet kan hurtigt afmonteres, du kan læse mere på www.stormflodssikring.dk.

Eksempel på skot foran kældervindue:

 

Kældervinduer må ikke bare blændes af. Der skal søges om tilladelse til dette. Dette skyldes brandkrav, hvor der er krav om, at det oplukkelige areal skal være 0,5 % af gulvarealet, og at åbningerne skal være fordelt, så hele kælderen kan udluftes for røg i tilfælde af brand.

Hvis der gives tilladelse kan lyskassen fjernes og blændes af.

Eksempler på kældervinduer, hvor lyskassen er fjernet og vinduet er tilmuret med glassten:

     

 

Billeder til inspiration:

Eksempler på gode løsninger:

     

     

     

     

 

Eksempler på dårlige løsninger: