name

Tørretumblerudluftning

Alle steder, hvor der er åbninger ved terræn er der fare for, at vand kan løbe ind under skybrud. Det kan fx være ved udluftninger fra tørretumblere.


For at sikre, at vand ikke løber ind i bygningen fra terræn gennem disse brønde, bør risten hæves 10-15 cm over terræn. Særlige forhold kan medføre, at højden skal være større.

 

     

Udluftningsrist fra tørretumbler i terræn (til venstre) og hævet over terræn (til højre)