name

Øresundshospitalet, København

Øresundshospitalet på Østerbro, der nu rummer boliger, institutioner m.v., er i gang med en størres skybrudssikring, som endnu ikke afsluttet.


Placering:
Adresse: Carl Nielsens Alle
By: København

Kontaktpersoner:
Navn: Mette Lorentzen Cowi
E-mail: MLOR@cowi.dk

Navn: Jens Tamsen, Københavns Ejendomme
E-mail: AS1P@okf.kk.dk


Om Ideen:

Området blev oversvømmet ved skybruddet i 2011. Efterfølgende er en større skybrudssikring af området gået i gang.  Regnvandet er blevet separeret fra spildevandet hvor det var muligt, og regnvand kan nu opmagasineres i en forsænket boldbane med set stort regnvandsmagasin neden under. Alt regn- og spildevand pumpes nu væk fra matriklen. Der er etableret:

  • Opkanter rundt om kældernedgange og lyskasser.
  • Lyskasser er blevet sløjfet,
  • Vinduer tæt på terræn er blevet tætnet
  • Døre i kældernedgange er blevet vendt
  • Ventilationskanaler er blevet hævet eller sløjfet

Se billeder af de gennemførte skybrudssikringer herunder:

     
Nogle ventilationsriste er blevet sikret med opkanter og nogle ventilationsriste er sløjfet

 


Alt spildevand og regnvand pumpes nu væk fra matriklen

 

     
Kældernedgange er forsynet med opkanter

 


Terrænfald er ændret bort fra bygninger

 


Tagnedløb er afskåret og vandet kan magasineres i forsænket boldbane med stort bassin under boldbanen

 


Vinduer tæt på terræn er hævet og udskiftet med tætte vinduer

 

     
Døre og vinduer, der ikke længere skal bruges er blændet

 


Døre er vendt, så de åbner udad