name

Øster Farimagsgade

Bygningen blev ramt af massive oversvømmelser d. 2. juli 2011, og er efterfølgende blevet skybrudssikret ved montering af flytbare skots ved alle åbninger, samt forhøjelse af kanter omkring lyskassen.


Placering
Adresse: Øster Farimagsgade

By: København

Kontaktpersoner:
Navn: Jan Crone Foster
Organisation: Stormflodssikring.dk
E-mail: info@stormflodssikring.dk 

Om ideen:

Ejendommen blev ramt af massive oversvømmelser 2. juli 2011, og er efterfølgende blevet skybrudssikret ved en løsning med flybare skots ved alle åbninger, samt forhøjelse af kanter omkring en lyskasse, hvor vandet strømmede ind under oversvømmeklsen. Alle sårbare indgangspartier er blevet forsynet med beslag til flytbare skots, som sættes op ved varsel om voldsomme skybrud. En løsning med flytbare skots kræver, at alle ved, hvad de skal gøre i tilfælde af varsel, så derfor skal alle vide, hvor de forskellige skots er placeret, samt hvordan de fastgøres. Derfor bør man udarbejde en beredskabsplan.

Kanten omkring en lyskasse er forhøjet, så vandet i fremtiden ikke kan trænge ind i bygningen den vej (Udført af KU).

Indgangsdøren er forsynet med beslag, så der kan sættes skots op ved skybrudsvarsel.

Skottene skal anbringes, så yderdørene kan åbnes.

Skottene skal opbevaret et sted, hvor de er nemme at komme til, og beredskabsplanen skal angive, hvordan opsætningsarbejdet skal gribes an.

Alle døre, hvor vandet kan komme ind skal beskyttes.