name

Grøndalscentret

Efter skybruddet den 2. juni 2011 ønskede Københavns Ejendomme at fremtidssikre Grøndalscentret mod skader fra skybrud.


Placering:
Adresse: Hvidkildevej 64
By: 2400 København NV

Kontaktpersoner:
Navn: Peter Elle Silberg
Virksomhed: Gaihede
E-mail: pes@gaihede.dk

Om ideen:
Efter skybruddet den 2. juni 2011 ønskede Københavns Ejendomme at fremtidssikre Grøndalscentret mod skader fra skybrud.

Etablering af linjedræn:
Der var løbet vand ned mod bygningen fra det omkringliggende terræn og videre ned i kælder via rampen ved hovedindgangen. Vandet resulterede i store skader i kælderen. Der blev etableret et 110 løbende meter linjedræn i området foran hovedindgangen til Grøndalscentret. Dette blev gjort ved at skære og opgrave i den eksisterende asfaltbelægning for derefter at udføre en rende med belægning af fliser langs siderne.

Linjedræn foran hovedindgangen.

Stormflodsdøre i kælder:
Der var løbet vand ind i installationsrummene i kælderen ved skybrud via mellemgangen i denne. Den eksisterende dobbeltdør til kældergangen blev udskiftet til en ny stormflodsdør uden ventilationsriste. Ventilationshuller/-riste i væggen ved siden af døren blev hævet til 1,5 meter over gulvet, og de gamle huller blev opmuret og lukket.

Alle døre kan klare et vandtryk på 1,5 meter og kan åbnes fra begge sider.

     

Døre i kælder før og efter etablering af skybrudsdøre.