name

By-pass løsninger

I eksisterende etagebyggeri er det ofte meget svært og dyrt at adskille de installationer, hvor vandet kan løbe selv, fra dem som vandet komme op igennem ved en oversvømmelse. Ved en by-pass løsning anbringes der et højvandslukke på fx stikledningen. Afløbsinstallationen kan derfor fungere normalt, når der ikke er skybrud. 


Ved opstemning i kloaksystemet under skybrud vil højvandslukket klappe i og forhindre, at kloakvandet løber tilbage ind i installationen. Afløbet fra ejendommen vil blive bremset af højvandslukket og løbe over i en pumpebrønd, der pumper vandet ud i hovedkloakken. Herved bruges der kun energi på pumpning, i de korte perioder, hvor der er opstemning i hovedkloakken.

Eksempel på en by-pas installation, der sikrer et badeværelse i kælderen, eller stikledningen til et enfamiliehus.

 

     

En by-pass løsning til etagebyggeri.

By-pass løsninger må kun installeres, hvis der er givet en dispensation fra kommunen. Da det ofte er meget dyrt et sikre et eksisterende etagebyggeri mod kælderoversvømmelse, er  der mange danske kommuner, der er  villige til at give en dispensation til anvendelse af by-pass anlæg i særlige tilfælde.

Anvendelse af by-pass løsninger kræver normalt, at regnvandet i afløbsinstallationen, i så stort omfang som muligt er afkoblet, inden by-pass løsningen installeres. Hvis ikke, skal der etableres pumpekapacitet til meget store vandmængder fx et regnskyl, der forekommer hvert 10. år, og der er således stadig fare for kælderoversvømmelse ved voldsommere regnskyl.

By-pass installationer må kun udføres af autoriserede kloakmestre