name

Højvandslukke

Et højvandslukke er en af flere løsninger, du kan vælge, hvis du har oplevet at få vand fra kloakken op gennem et toilet eller et afløb i din kælder og har fået oversvømmet kælderen med ildelugtende kloakvand. Du kan også vælge en pumpebrønd.


Et højvandslukke forhindrer, at kloakvandet fra kloakken ude i vejen løber baglæns gennem kloakrørene og op igennem afløbet i din kælder. Det kan ske, når det regner kraftigt, og kloakken ude i vejen ikke kan nå at lede regnvandet væk hurtigt nok.

Du er selv ansvarlig for, at sikre, at der ikke kommer kloakvand ind i din kælder.

Du må ikke selv montere et højvandslukker. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Hvad er et højvandslukke?

Et højvandslukke er en komponent med to klapper indbygget. Klapperne fungerer som en slags sluse, der åbner, når spildevandet løber ud af huset, men lukker, hvis kloakvandet presses ind udefra. Et højvandslukke placeres normalt så tæt som muligt på det gulvafløb, som det skal beskytte mod oversvømmelse.
Anvender man et højvandslukke med plastic-klapper skal man være opmærksom på eventuelle problemer med rotter, da de kan gnave sig igennem plastikklapperne som derved mister sin funktion. 

 

     

Venstre: Højvandslukke indbygget i gulvafløb.                   Højre: Højvandslukke der kan beskytte flere gulvafløb.

 

Se hvordan et højvandslukke virker på dette link. 

 

Flere gulvafløb i kælderen

Hvis der er flere gulvafløb i kælderen, kan man enten montere et højvandslukke i hvert gulvafløb. Eller man kan montere ét højvandslukke af på kloakrøret der, hvor de to gulvafløbs rør løber sammen.

Højvandslukke til toilet

Hvis der er toilet i kælderen skal man bruge et særligt højvandslukke. På ledninger, der fører spildevand fra wc, må der kun anbringes højvandslukker, der er specielt godkendt til fækalieholdigt spildevand. Dette er et højvandslukke med 2 uafhængige klapper, hvoraf den ene kan lukkes elektrisk. Højvandslukket skal desuden være forsynet med alarm.

Højvandslukke til toilet.

Højvandslukke på stikledningen

I parcelhuse eller på afløb fra rum i kælderen, som ikke bruges af mange, må der sættes et højvandslukke på stikledningen. Betingelsen er, at der er.

  • Alarm
  • Få brugere så alle ved, at de ikke må bruge afløbet, når alarmen er gået
  • At højvandslukket skal ligge minimum 35 cm under gulvniveau
  • Der må ikke ledes regnvand til ledningerne bag højvandslukket

Ekstra lukke

Alle højvandslukker er forsynet med 2 klapper, og hvis man opdager en utæthed, fordi noget har sat sig i klemme under en klap, så kan alle højvandslukker låses via et lille håndtag, der sidder på højvandslukket. Den kloakmester, der monterer højvandslukket, skal instruere dig grundigt i, hvordan du lukker højvandslukket. I nærheden af højvandslukket skal der derfor ligge en vejledning i, hvordan højvandslukket bruges

Hvad koster det?

Det koster ca. 10-12.000 kr. inklusive moms at få monteret et højvandslukke. Prisen er eksklusive ophugning og genetablering af kældergulvet.

Hvis du vil have højvandslukke på et toilet, løber prisen op på 20-30.000 kroner i stedet, fordi der skal bruges en model, som kan klare fækalieholdigt vand. Højvandslukket er ikke så dyrt i sig selv, men det kræver en del arbejdstimer at montere det:

Et højvandslukke kræver vedligeholdelse og skal tilses mindst 1 gang om året. Derfor er det en god ide at tegne en serviceaftale med en kloakmester, der kommer en gang om året og ser højvandslukket efter, og skifter defekte dele ud.