name

Oversvømmelseskort

Alle kommuner i Danmark har lavet klimasikringsplaner, der angiver, hvordan kommunen ruster sig mod fremtidige klimaændringer. I forbindelse md klimatilpasningsplanerne har alle kommuner også laver oversvømmelseskort, der viser, hvor i kommunen, der ved meget kraftige skybrud vil stå vand på terræn. Disse kort kan findes på din kommunen hjemmeside.


Naturstyrelsen har på hjemmesiden www.klimatilpasning.dk lavet et oversvømmelseskort for hele Danmark. Her kan du skrive din adresse ind og se, hvordan det ser ud i dit område.

En anden mulighed er hjemmesiden www.dingeo.dk der giver de samme oplysninger i bedre opløsning.

Sådan kan et oversvømmelseskort se ud for en specifik adresse

 

Man skal dog være opmærksom på, at oversvømmelseskortene ikke er nøjagtige, men kun viser, hvor der er hulninger/lavninger i terræn, hvor vandet vil samle sig under skybrud.