name

Pumpning

En pumpebrønd opsamler spildevandet fra gulvafløbet og et eventuelt toilet i kælderen. Når pumpebrønden er fyldt, bliver spildevandet fra dit hus automatisk pumpet ud i det kommunale kloaksystem ved hjælp af en eldrevet pumpe.


Du må ikke selv montere en pumpebrønd. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.

             

En pumpebrønd installeres normalt, hvis afløbene inde i kælderen ligger for lavt i forhold til kloakken ude i vejen. Med en pumpebrønd kan du undgå at få kloakvand op igennem afløbet i din kælder, når det regner kraftigt,

Pumpebrønden er konstrueret, så spildevandet fra kloakken ude i vejen ikke kan løbe ind til huset og op gennem afløbet.

Hvis pumpen ikke virker, vil det spildevand, der ledes ud i pumpebrønden fra kælderen, langsomt fylde kloakrørene under huset, og på et tidspunkt vil der ske en oversvømmelse.

Derfor skal der være en alarm, der advarer om, at pumpen ikke virker, så man kan få den repareret og undgå oversvømmelse.

En pumpebrønd kan både placeres ned i kælderen eller uden for huset, der hvor kloakvandet fra kælderen kommer ud. Pumpebrønden er oftest præfabrikeret, så man køber en samlet løsning, der består af en brønd med en pumpe installeret.

Normalt vil man kun pumpe på de afløb, hvor der er fare for, at kloakvandet fra ledningerne i vejen kan løbe tilbage i kælderen. Derfor må der aldrig være regnvand tilsluttet pumpebrønden

Hvad koster en pumpebrønd?

En pumpebrønd købes normalt som en samlet løsning med både brønd og pumpe. En pumpebrønd til spildevand koster omkring 40.000 - 60.000 kr. inkl. moms og montering (November 2013).

Hvornår er en pumpebrønd en god løsning?

Generelt kan man sige, at en pumpebrønd er den bedste og sikreste løsning, men også den dyreste. En pumpebrønd kræver desuden jævnligt eftersyn og vedligeholdelse. Et højvandslukke er normalt billigere.

Men hvad der er den bedste og billigste løsning i dit hus, afhænger både af huset og kloaksystemet. Derfor er det en god idé at kontakte en kloakmester og få ham til at råde dig med hensyn til, hvilken løsning du skal vælge.