name

Sikring mod oversvømmelse

En kælderoversvømmelse opstår fordi kloakvandet fra hovedkloakken løber tilbage gennem stikledningen og presses op gennem afløb i kælderen. Det vil ske jævnligt, hvis kælderen ligger meget lavet i forhold til kloakken. Men det vil ske minimum hver 10. år, fordi det forventes, at kloakvandet hvert 10. år vil stå helt op til terræn.


Hvis der regelmæssigt forekommer kælderoversvømmelse, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 5 måder:

  • Ved at fjerne alle afløbsinstallationer i kælderen
  • Ved at installere en pumpe, der pumper spildevandet fra de udsatte installationer i kælderen ud i hovedkloakken.
  • Ved at installere højvandslukke enten på de enkelte afløb i kælderen eller på en ledning med flere afløb
  • Ved at installere et højvandslukke på stikledningen (dette er kun lovligt ved enfamiliehuse)
  • Ved at installere en by-pass installation

Både ved pumpning, ved installation af højvandslukker og ved By-pass installationer er det vigtigt at sikre sig, at der ikke er regnvand blandet sammen med spildevandet. Regnvand skal altså afskæres før der etableres pumpe, højvandslukke eller by-pass.

Alt arbejde med afløbs installationer er autoriseret arbejde, og må kun udføres af autoriserede kloakmestre.